• TÜRK HUKUK DÜNYASINDA ÖNDE, İLERİDEYİZ
  • MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  • MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
  • EN ETKİN ÇÖZÜM YOLLARINI BULUYORUZ
  • MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  • İSTANBUL'UN EN SAYGIN HUKUK BÜROLARINDAN BİRİSİYİZ
  • ULUSLARARASI TECRÜBEMİZLE HİZMET EDİYORUZ

İSTANBUL'DA FAALİYET GÖSTEREN AKKAŞ HUKUK & AVUKATLIK BÜROSU, ÇEYREK ASIRLIK HUKUKİ TECRÜBESİ VE BAŞARILARIYLA 1992 YILINDAN BERİ İSTANBUL, ATAŞEHİR’DE ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR. AVUKATLARIMIZ HUKUKİ TECRÜBELERİNİ VE ÇÖZÜM BULMA YETENEKLERİNİ BİRLEŞTİREREK DAHA ÇOK ÇALIŞMANIN HUKUK BÜROMUZU VE MÜVEKKİLLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE GÖTÜRECEĞİNİN BİLİNCİNDEDİRLER. İSTANBUL BAROSU’NA KAYITLI ARABULUCU AVUKAT SELÇUK AKKAŞ TARAFINDAN KURULAN AKKAŞ HUKUK BÜROSU AVUKATLARI, MÜVEKKİLLERLE BİREBİR GÖRÜŞEREK 25 YILLIK TECRÜBELERİ İLE EN ETKİN ÇÖZÜM YOLLARINI BULURLAR.

Hukuk Büromuzda çalışan avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanırlar. Hukuk büromuz, birlikte çalıştığı diğer illerdeki hukuk büroları vasıtasıyla, müvekkillerin Türkiye’nin her tarafındaki avukat ihtiyacına cevap verebilmektedir. Avukatlarımız; Şirketler Hukuku Avukatı, Birleşme ve Devralmalar Avukatı, Rekabet Hukuku Avukatı, Ticaret Hukuku Avukatı olarak şirket kuruluşu, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, birleşme ve devralma işlemleri, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Avukatlarımız; Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik ve tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık vermekte, Ceza Avukatı olarak gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hukuk Büromuz; İnşaat Avukatı, Kentsel Dönüşüm Avukatı, Gayrimenkul Avukatı, Kira Hukuku Avukatı olarak kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ve binanın riskli olup olmadığının tespiti, kat malikleri toplantılarına katılım, müteahhit ile görüşme ve riskli yapının boşaltılmasına ilişkin tüm hizmetleri sağlamaktadır.

İcra Avukatı ekibimiz müvekkillerimize alacak tahsili, haciz, satış ve alacak takibi konularında her türlü hizmeti vermektedir. Marka Avukatı ve Patent Avukatı kadromuz Fikri Mülkiyet Avukatı olarak fikri ve sınai hakların tescili, koruması ve devamı konusunda gerekli bütün hukuki hizmetleri sunmaktadır. İş Hukuku Avukatı kadromuz işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve iş hukuku ile ilgili her türlü konuda avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır.

Miras Avukatı kadromuz vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri yapmaktadır. Sağlık Hukuku Avukatı olarak malpraktis, personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız; Sigorta Avukatı, Tüketici Hakları Avukatı, Oturma ve Çalışma İzni Avukatı ve Tahkim Avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleriyle müvekkillerimizi temsil etmekte, hukuki ihtiyaçları ve sorunları doğrultusunda müvekkillerimize en sağlıklı çözümleri sunmaktadırlar.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu aşağıda yer alan hukuki konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.
AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Hukuk Büromuzda çalışan avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır ve müvekkillerle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunarlar.

25 yıllık tecrübe ile;

Çeyrek asırlık hukuki tecrübemiz ve başarılarımızla 1992 yılından beri İstanbul, Ataşehir’de çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Vizyonumuz

istanbul avukatı, avukatları

Başarı bugünden yarını anlamak ve yarına hazırlık yapmakla başlar. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak bizim de yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız budur. Biz Akkaş Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin sorunlarını ve bu sorunlarına çözüm beklediklerini biliyor ve buna göre bugünden sorunların oluşmasını önlüyor veya bu sorunlara çözümler bulup onları uygulamaya başlıyoruz.

Müvekkillerimizin istediği çözümlerin günlük veya geçici çözümler olmadığının farkında olup, çözümlerimizle o sorunların yeniden oluşmasına engel oluyoruz. Bu nedenlerle de müvekkil ve müşterilerimiz, Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak yanlarında olduğumuzu, yalnızca satırları değil satır aralarını da okuduğumuzu biliyorlar.

İstanbul’un seçkin hukuk büroları arasında yer alan Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu, gerek kendi ve gerekse birlikte çalıştığı diğer hukuk büroları hukukçu, marka ve patent vekilleriyle, aralarında ticaret hukuku, şirketler hukuku, marka, patent ve tasarım tescili ve bunlarla ilgi diğer hukuki sorunların da içinde bulunduğu 20 hukuk dalında müvekkil hizmet vermektedir.

Büromuzun müvekkilleri arasında Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen şirketleri, bankaları, finans kurumları ile özel şahıs şirketleri yer almaktadır. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu’nun avukat, marka ve patent vekilleri büromuz müvekkil ve müşterini gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki işlerde temsil etmektedirler.

Müvekkillerimizle olan çalışmalarımızda, müvekkil çıkarlarını ilk ve vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğümüz için, müvekkillerimiz büromuz hukukçularının hukuki deneyim ve kararlarına, onların getirdiği çözüm önerilerine tam olarak güvenmekte ve destek vermektedirler.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Türk Hukuk Dünyasında Önde, İlerideyiz