• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi

Ceza Hukuku
Ağır Ceza Mahkemeleri Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu ağır ceza davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ağır ceza davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi

Ağır ceza mahkemeleri, niteliği itibariyle bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkemelerdir. Davaların tek hâkimle görülmemesinin nedeni, ağır ceza yargılaması sonucunda hükmedilecek olan cezaların ciddi cezalar olmasıdır. Dolayısıyla tarafların mağduriyetine neden olunmaması ve yaptırımın ciddiyeti nedeniyle tek hâkim değil üç hâkim söz konusudur.

Ağır ceza mahkemeleri görev olarak yağma, irtikâp, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmaktadırlar. Bunun dışında kanunun özel olarak düzenlediği diğer suçlarda da yargı makamı olarak ağır ceza mahkemeleri görev yapabilmektedir. Örneğin suçluların geri verilmesinde geri verilmeye ilişkin kararı ağır ceza mahkemesi vermektedir.

Görüleceği üzere ağır ceza mahkemeleri niteliği itibariyle diğer mahkemelerden farklılık arz etmektedirler. Şüpheli sanık ya da mağdurun cezalandırılması aşamasında, suçun takdiri indirim veya artırım nedenlerinin vurgulanmasında, vicdani olarak hakkaniyetin gerekliliklerinde etkili temsil çok önemlidir. Zira ceza kanununda doğal olarak her harekete karşılık gelen yaptırım kati olarak tespit edilemez. Hâkim geniş bir aralıktan cezayı takdir eder. Dolayısıyla aynı hareketten dolayı farklı kişilere farklı yaptırım ne yazık ki uygulanabilmektedir. Bu fark ise hakların savunulmasından ve talebinden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda açıklananları bugüne kadar yer aldığımız uyuşmazlıklarda etkili olarak uygulayan ve gerçeğin ortaya konulmasında rol alan büromuz, nitelikli ve uzman ekibi ile yanınızda olmaya devam edecektir.

Ağır Ceza Mahkemeleri ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve ağır ceza mahkemeleri ile ilgili olarak avukatlarımıza info@akkashukuk.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız