• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

Ceza Hukuku
Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu ceza hukukunda koruma tedbirleri ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ceza davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri Nedir?

Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi ve hükmedilen yaptırımların uygulanabilmesi için başvurulan tedbirlerdir. Bu tedbirler, kişinin özgürlüğüne, maddi mal varlığına, vücuduna, özel hayatına veya konut dokunulmazlığına ilişkin olabilir. Dolayısıyla koruma tedbirleri, kişilerin özgürlüğüne yönelik çeşitli kısıtlamalardır. Ceza Muhakemesi kanununa göre bu tedbirler; yakalama, gözaltı, tutuklama, adlî kontrol, arama, elkoyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı atanması ve teknik araçlarla izlemedir.

Koruma tedbirlerinin amacı, genel olarak delillerin toplanmasını sağlamak, toplanmasına kadarki evrede delillerin karartılmasını önlemek ve şüphelilerin kaçmasını engellemektir. Koruma tedbirlerinin iki temel özelliği; araç olmaları ve geçici olmalarıdır. Koruma tedbirleri özgürlüğe yönelen tedbirler olduğu için ancak zorunlu durumlarda başvurulmalıdır.

Koruma tedbiri uygulanması için gereken diğer şartlar ise şunlardır; şüphe bulunmalı, kanuni bir dayanak (düzenleme) mevcut olmalı, tedbir kararının verilmesinde görünüşte haklılık olmalı, koruma tedbirlerinin verilmesiyle amaçlanan hedef ile koruma tedbiri arasında orantılılık olmalıdır.

Haksız şekilde koruma tedbirlerine maruz kalan kişiler, bizzat başvurarak ya da vekil aracılığıyla, Devlet aleyhine tazminat davası açarak her türlü zararlarının karşılanmasını isteme hakkına sahiptirler.

Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri Konusunda Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve ceza hukukunda koruma tedbirleri ile ilgili olarak avukatlarımıza info@akkashukuk.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız