• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

Kıymetli Evrak Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticaret hukuku avukatları kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.Ticaret hukuku avukatları ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Kıymetli Evrak Hukuku

Gelişen ticaret hayatıyla birlikte, alım satım işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından ödemelerde çeşitlilik görülmeye başlanmıştır. Sadece nakit paranın kullanılması, nakit yerine geçen başka varlıkların bulunmaması ödeme yöntemlerini çeşitlendirmiş; kıymetli evrakların gerekliliği söz konusu olmuştur. Kıymetli evrak ödeme aracı yerine geçen, kendisine bağlı hakkı temsil eden senetlerdir. Bu senetlerin içerdiği hak senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Bu sebeple, hak başkasına devredilebilir ve nakden değerlendirilebilir olmalıdır. Kıymetli evrak kanunda sınırlı sayıda belirlenmekle birlikte çeşitli açılardan da ayrıma tabi tutulmuştur. Günlük hayatta ise en çok karşımıza çıkan çek, bono ve poliçe; kanunen emre yazılı senetlerdir.

Bono: Borçlu olan kişi alacaklıya bono verdiği takdirde, alacaklı olan kişi ödemesini belirtilen vade tarihinde almayı garanti altına almış olur. Ayrıca, bonoların en önemli özelliği olan banka tarafından bozdurulabilme, bonoların ticari hayatta kullanılma oranını artırmıştır. Banka tarafından yapılan küçük bir kesintiyle bono nakit paraya çevrilebilir.

Çek: Banka, alacaklı ve borçlu arasında imzalanan çek, bir başka ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli evraktır. Çeke sahip olan alacaklı bankaya giderek çek üzerinde yazan tutarı, çekin üzerinde yazan kişinin hesabından alabilir. Ayrıca, devredilebilir olması da çekin kullanımını artıran faktörlerden biridir.

Poliçe: Senedi düzenleyen kişi, borcu ve alacaklı kişi arasında imzalanan bir kıymetli evrak olan poliçe borçlu ve alacaklı arasındaki parasal ilişkiyi düzenler. Borçlu, borcunu senedi düzenleyen kişiye veya alacaklıya ödeyebilir. Dolayısıyla, senedi düzenleyen kişi hem borçlu hem de alacaklı durumunda olabilir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Avukatlarımız ticari avukat nitelikleriyle şirketler hukuku avukatı işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır. Ticaret kanununda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girer. Ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen diğer kanunlar da ticaret hukuku kapsamına girer. Uygulama alanları ticaret hukuku alanlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir.

Ticaret Hukuku Avukatları Ekibimizin Hizmetleri

 • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Due Dilligence
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruşu Şirketler

Ticaret Hukuku Avukatları Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve ticaret hukuku avukatları avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız