• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Kurumsal İcra Avukatı

İcra Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu kurumsal icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kurumsal İcra Avukatı Nedir?

Kurumsal icra avukatı; finans kurumlarına (bankalar, leasing şirketleri, factoring şirketleri, kredi kuruluşları v.b.), ticaret şirketlerine (mal bedelleri, karşılıksız çek, senet, fatura alacakları v.b), iletişim şirketlerine, perakende ve toptan satış mağazalarına, varlık yönetim şirketlerine kurumsal icra takipleri ve alacak tahsilatı hizmeti vermektedir.

Alacaklıların hak ve menfaatlerini korumak adına 2004 sayılı İcra İflas Kanunu uygulamalarında müvekkillerimizin yanınızdayız. Yıllardan beri icra hukukunu uzmanlaşma alanı olarak kendisine hedef seçen büromuzda, özel şahıs çek-senet takipleri, ipotek takipleri, rehinin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri hizmeti de en iyi şekilde verilmektedir. Büromuzda icra departmanında alacakları tahsil etmek üzere oluşturulan sistem doğrultusunda kurumsal icra dosyaları sistematik ve düzenli bir şekilde programlarımızda kaydolmakla birlikte, ilgili icra müdürlüklerinde de fiilen de takip edilmektedir.

Kurumsal İcra Avukatı Avukatları

Kurumsal İcra Avukatının Önemi

Aynı zamanda büromuz şirketlere danışmanlık hizmeti vermekte ve şirketlerin hukuki yapılandırılması hizmetini sunmaktadır. Çalışanlarımız işinde uzman, deneyimli, prensip sahibi, eğitimli bireylerden seçilmektedir. Departmanımızda Call Center olarak çalışan elemanlarımız insan kaynakları uzmanlarımızca hassas kriterler uygulanarak seçilmiştir. Departman kendi içinde bir işleyiş, çalışma planı ve düzenine sahiptir.

Büromuza atanan dosyaların icra takipleri en kısa sürede açılarak, yasal işlemleri başlatılır. Borçluların güncel adresleri tespit edilerek sistemde adres güncellemesi yapılır ve borçlulara ödeme emri gönderilir. Takip açılış aşamasında adres güncellemesi yapılması borçlulara en kısa sürede ulaşmamızı sağlar.

Ödeme emri tebliği yapılan dosyalarda borçluların mal varlığının bulunup bulunmadığı sorgulanır, adlarına kayıtlı araç ve gayrimenkul bulunması halinde kaydına haciz konulur. SGK kaydı aktif olan borçluların maaşlarının haczolunması için çalışmakta oldukları işyerlerine derhal maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Ödeme emri tebliği yapılamayan borçluların Mernis adresleri tespit edilerek bu adreslere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır ve sonrasında bu borçlular için de haciz işlemlerine başlanır. Takibin devam eden aşamalarında kısa aralıklarla borçluların SGK kaydı kontrol edilir, kaydı aktif olanlara gecikmeksizin maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Yine diğer malvarlığı araştırmaları da kısa süren aralıklarla yapılır. Haczolunan malvarlıklarının paraya çevirme işlemleri tamamlanarak tahsilat sağlanır.

Kurumsal icra avukatı kadromuz başarının bir takım çalışması olduğunun farkında olup Call Center ve adliye ayağının işbirliği içinde ve takım ruhuyla çalışmasına özen göstermektedir. Bu kapsamda borçlu görüşmelerinden yola çıkılarak da icrai işlemler yapılmaktadır. Adliye işlemleri Call Center aramaları ile eş zamanlı olarak sürdürülmekte, bu sayede etkin ve hızlı tahsilat sağlanmaktadır.

Kurumsal İcra Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve kurumsal icra avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız