• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Şiddet Gösteren Eşin Evden Uzaklaştırılması

Boşanma Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu şiddet gösteren eş davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız şiddet gösteren eş davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Şiddet Gösteren Eşin Evden Uzaklaştırılması

Şiddet Gösteren Eş Evden Nasıl Uzaklaştırılır?

20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun gereğince; şiddete uğrayan kadın veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler korunabilmekte ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirler alınabilmektedir. Bu kanundan şiddet mağduru olan evliler, nişanlılar, yakın ilişki içinde yaşayanlar, nişanlılık veya evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olanlar da yararlanabilmektedir.

Fiziksel olarak şiddete uğruyorsanız, durumu hemen en yakın karakola bildirmeniz gerekmektedir. Zira, ev içi şiddetten haberdar olan kolluk, sizin evraklarınızı derhal savcılığa ulaştırmalı ve savcılık da koruma kararı verilmesi için aile mahkemesine dosyayı kendiliğinden göndermelidir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde polis, kolluk kuvvetleri dahi, şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir uygulaması kararı verebilmektedir.

Eğer ki siz direk olarak polise gitmediyseniz, ya da kolluk, gecikmesinde sakınca bulunan bir hal görmedi ve evraklarınızı zamanında savcılığa ulaştırmadı, ya da savcılık makamı dosyanızı Aile Mahkemesine göndermedi ise;

Şiddet mağduru olarak siz de, şiddet uygulayan kişiyi, savcılığa suç duyurusunda bulunmak sureti ile şikayet edebilirsiniz ve gördüğünüz şiddet için koruma kararı verilmesini isteyebilirsiniz.

Diğer bir yol ise, en yakın aile mahkemesine başvurarak şiddete uğradığınızı beyan etmek ve hak ve özgürlüklerinizin kısıtlanmasının engellenmesini, yaşadığınız evin size ve varsa çocuğunuza tahsis edilmesini ve şiddet uygulayan kişinin de evden uzaklaştırılmasını içeren koruma kararı verilmesini isteyebilirsiniz.

Alacağınız koruma kararıyla, size şiddet uygulayan kişinin korku ve şiddete yönelik eylemleri yasaklanacak, ev ve iş yerinize ve dahi bulunduğunuz yere yaklaşması engellenecektir.

Kanuna göre şiddet, kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı, olarak tanımlandığı için hakaret vb. davranışlar nedeniyle manevi olarak şiddete uğruyorsanız, bu eylemlerinin önlenmesi ve yasaklanması için de koruma karar verilmesini isteyebilirsiniz.

Şiddet uygulayanın, bu tedbir mahiyetinde olan koruma kararına uymaması halinde, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığının ağırlığına göre 6284 sayılı kanunun 13.maddesi gereğince hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. İhlalin devam etmesi halinde ise bu süre uzatılır.

Şiddet Gösteren Eş Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve şiddet gösteren eş davaları ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız