• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

Tutulması Zorunlu Defterler Nelerdir?

Ticaret Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticaret hukuku avukatları kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.Ticaret hukuku avukatları ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Ticari Defterlerin Tutulması

Ticaret Kanunu, defter tutmayı, tacirin iradesine bırakmamış ve kanuni bir yükümlülük olarak öngörmüştür. Hüküm emredici nitelikte olup bütün tacirleri kapsamaktadır. Tacirin “ticari defterleri tutma” yükümlülüğü, tacirin ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren başlar ve bu sicilden silinme anında sona erer. Hüküm, tacir olmamakla birlikte ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlü olan diğer işletme sahiplerini de kapsar.

Tutulması Zorunlu Defterler Nelerdir?

Her tacir, gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın;

 • Yevmiye defteri
 • Envanter defteri
 • Defteri Kebiri tutmakla yükümlüdür

Bunlara ek olarak:

 • Şahıs Şirketleri; Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterini
 • Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler; Pay defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterini
 • Limited Şirketler; Pay defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterini tutmak zorundadırlar
Tutulması Zorunlu Defterler Nelerdir?

Avukatlarımız ticari avukat nitelikleriyle şirketler hukuku avukatı işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır. Ticaret kanununda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girer. Ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen diğer kanunlar da ticaret hukuku kapsamına girer. Uygulama alanları ticaret hukuku alanlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir.

Ticaret Hukuku Avukatları Ekibimizin Hizmetleri

 • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Due Dilligence
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruşu Şirketler

Ticaret Hukuku Avukatları Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve ticaret hukuku avukatları avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız