Avukat Sercan Türk

Denizli doğumlu olan Sercan Türk lise eğitimini Denizli Nevzat Karalp Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra dereceye girerek 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesini tam burslu olarak kazanmıştır. 2015 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak Stajyer Avukatlık yapmaya başlamıştır. Stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatını alan Sercan Bey, staj süresi ve devamında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Akkaş Hukuk Bürosu’nda çalışmalarına devam etmektedir.

Fakülte yıllarında profesyonel olarak Kürek Sporuyla ilgilenen Sercan Türk, Kadir Has Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi’nde aktif burslu öğrenci olarak tanıtım ekibinde yer almış ve Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezinde asistanlık görevini yapmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Sercan Türk, Akkaş Hukuk Bürosu’nda; Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ile Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanlarıyla ilgilenmekte ve bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, tür değiştirme ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermekte olup ticari sözleşmelerin hazırlanması ve haksız rekabet hallerinin engellenmesi amacıyla açılmış olan davaları yürütmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Av. Sercan Türk, yabancılara oturma ve çalışma izinlerinin alınması sürecindeki idari işlemleri yönetmekte olup vatandaşlık başvurularının yapılmasına dair hukuki hizmetler vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili, tescil aşamasında gerekli itirazların yapılmasını, marka, patent ve tasarım haklarına tecavüz hallerinde tecavüzün tespiti ve önlenmesi, maddi ve manevi tazminat davaları ile hükümsüzlük davalarında yargılama işlemlerini yürütmektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Av. Sercan Bey, apartman ve sitelere hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıların yapılması, eski hale getirme davaları, aidat ve apartman giderlerinin tahsilatı için ilgili icra takiplerinin yapılması hususunda hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm ile ilgili idari sürecin yönetiminde yer almakta, riskli yapı raporlarına itiraz dilekçelerinin yazılması, uygulama toplantılarına dair hukuki danışmanlık verilmesi, inşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması, karara katılmayan maliklere düzenlenecek olan ihtarnamelerin hazırlanması, arsa paylarının satımı hususunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş Hukuku

Av. Sercan Türk, iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık vermekle birlikte, ihbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibinde yer almaktadır.

Miras Hukuku

Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis ve muris muvazaası davaları açılması ve yargılamanın yürütülmesinde yer almaktadır.

Kira Hukuku

Av. Sercan Bey, kira tespit davalarının açılması, kira sözleşmelerinin feshi sürecinin yönetiminde yer almakta ve kira alacak ve tahliye davalarında süreci yönetmektedir.

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası, mal rejiminin tasfiyesi davası, nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi süreçlerinde yer almaktadır.

Tüketici Hukuku

Av. Sercan Türk, bankaların haksız olarak uygulamış oldukları kartel faizlerinin nedeniyle tüketicilerde oluşan zararların tazmini konularında çalışmalar yapmakta ve ilgili tazminat davalarının açılması konularında süreci yönetmektedir.

İcra ve iflas Hukuku

Av. Sercan bey, her türlü icra takibi hazırlanmasını, haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesini, itirazın kaldırılması ve iptali davalarının hazırlanması ve yargılamaların yönetilmesi konularında çalışmaktadır.

İstanbul Avukat Sercan Türk

Eğitim

  • Kadir Has Üniversitesi
    Hukuk Fakültesi - 2014

Baro Üyeliği

  • İstanbul Barosu, 2015
“İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.”
Ceren Atasoy
MÜVEKKİL