• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

FAYDALI MODEL AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu faydalı model avukatı kadrosu faydalı model başvuru ve tescili ve faydalı model iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Faydalı model avukatı ekibimiz faydalı model hukuku ve faydalı model davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; faydalı model başvurusu ve tescili, faydalı model başvurusuna itiraz, faydalı model devri, faydalı modelde isim ve adres değişikliği, faydalı model ihlali işlemlerinin takip edilmesi, faydalı model rehini, faydalı model lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Faydalı Model Nedir?

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda düzenlenen faydalı model, dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Yeni bir buluşun kullanım haklarına sahip olmanın en kısa süren yoludur.

Faydalı model belgesi patentle karşılaştırıldığında hem daha kısa zamanda hem de daha az bir masrafla alınabilmektedir. Faydalı model ile fikri koruma sağlama sürecinin nispeten daha basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yenilikçi ürün ve yöntemlerin, rakipleri tarafından hemen hemen aynısının yapılması suretiyle taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı da olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir.

FAYDALI MODEL DAVALARI

Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu faydalı model avukatı olarak faydalı model başvuru ve tescili, faydalı model başvurusuna itiraz, faydalı modele tecavüz, faydalı modelin iptali ve tazminat davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri maddi, manevi değer taşır. Günümüzde özellikle teknolojinin hızla ilerlemesi ve internetin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi ile fikri mülkiyet davalarında artış olmuştur. Bugün, çıkarılan bir müzik albümünün kopyalarının çıkarılması, basımı gerçekleşmiş kitapların merdiven altı alanlarda kopyalarının basılması, keşfi yapılmış bir icadın kendi icadı gibi gösterilmesi, belirli bir isme sahip olan markaya haksız yere sahip çıkılıp markanın değerini düşürülmesi, bir şarkı sözünün izinsiz kullanılıp hatta çoğaltılarak toplumla paylaşılması çokça karşılaştığımız emek hırsızlığından farklı bir şey değildir.

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faydalı modeller için buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Ayrıca, bu usuller sonucu elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere faydalı model koruması sağlanmamaktadır.

Yenilik mutlak olmalıdır. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Bir başka deyişle buluş, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı, sözlü veya bir başka yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olmalıdır.

Bir buluşun buluş basamağını içermesi, buluşun ilgili olduğu teknik anlamda uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan ‘açık bir şekilde’ çıkartılamayacak nitelikte olmasıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Faydalı model belgesi alma sürecinin daha az maliyetle ve daha kısa sürede gerçekleşmesi başvuru sahibinin lehinedir. Ayrıca, araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması süreci daha da kolaylaştırmaktadır.

Faydalı Model Tescil İşlemleri

Faydalı Model başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

Faydalı Model başvurusu yapılabilmesi için buluşu anlatan tarifname ve istemlerin hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması gerekmektedir. Faydalı Model başvurusunun tescillenebilmesi için “tarifnamenin” buluşu en iyi şekilde anlatması ve buluşun koruma kapsamını belirleyen istemlerin de buluşun yenilikçi kısmını ön plana çıkaracak şekilde profesyonelce ayarlanması gerekmektedir.

Faydalı Model Belgesinin verilebilmesi için aranan şartlar daha azdır. Patentten farklı olarak Faydalı Model başvurularında tekniğin bilinen durumu aşması şartı aranmayacaktır. Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kıstasları aransa da, uygulamada patent belgesi verilmesi için en önemli ve uzun süren kriter “tekniğin bilinen durumunun araştırılması” olması sebebiyle patent belgesinin alınması uzun sürmekte ve bu sebeple faydalı model başvuruları daha fazla tercih edilmektedir.

Yaklaşık olarak 8-12 ay arasında başvurular sonuçlanır. Faydalı Model koruma süresi 10 yıldır ve bu sürenin uzatılması mümkün değildir.

Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Faydalı Model Avukatımızdan;

istanbul faydalı model avukatı

"Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır. Bir marka hakkı unsurunun ya da patentin izinsiz kullanılması, bir ürünün izinsiz kopyalarının satışa çıkarılması gibi pek çok örnekte fikri ürün sahibi kişi ya da kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesi söz konusudur."

"Fikri haklar, hem ekonomik bir değer ihtiva etmesi hem de halkla ilişkiler, reklam ve iletişim gibi alanlara sirayet etmesi sebepleriyle tüzel ve gerçek kişi tüm müvekkillerimizin ekonomik anlamda büyümesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle müvekkillerimiz fikri haklarını korumak, geliştirmek ve gereken hallerde hak ihlallerinin önlenmesi için mücadele etmek durumundadır."

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Buluş konusunu açıklayan tarifname
 3. Korunması istenilen buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özellikleri kapsayan istem veya istemler
 4. Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan teknik resimler
 5. Özet
 6. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

Faydalı Model Avukatı Hizmetlerimiz

 1. Faydalı Model başvurusu ve tescili
 2. Faydalı Model başvurusuna itiraz
 3. Faydalı Model yenileme ve devir işlemleri
 4. Faydalı Model adres ve ünvan değişikliği
 5. Faydalı Model hakları ihlalinin takip edilmesi
 6. Faydalı Model rehini, lisansı ve haczi
 7. Faydalı Model hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

Faydalı Model Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve faydalı model avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız