• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Haberler & Makaleler

Soyisim Değişikliği Davası

Hazırlayan: Avukat Ekrem Yarar  

Soyisim, kişilerin sicillerindeki en önemli bilgilerdendir. Bu bilginin değiştirilmesi, yasal belgelerde de karışıklığa neden olabileceğinden oldukça önemlidir. Kişilerin soyisimleri babalarından gelmektedir. Soyismin değişikliği için farklı nedenler söz konusu olabilir. 

Limited Şirkette Ortaklıktan Nasıl Çıkılır?

Hazırlayan: Stj. Avukat Dilara Özak  

Bir limited şirket ortağının şirketten ayrılması üç yolla mümkündür: hisse devri, çıkma, çıkarılma. Limited şirketin ortakları -esas sözleşmede aksi belirtilmediği sürece- kendi paylarını devrederek ortaklıktan ayrılabilirler. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hazırlayan: Avukat Selçuk Akkaş  

Türk Hukukunda kanun koyucu, eşlerin iradelerine de önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiştir. Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/II maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların varlığı gerekmektedir:  

Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevi

Hazırlayan: Avukat Ekrem Yarar  

Ağır ceza mahkemeleri, niteliği itibariyle bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkemelerdir. Davaların tek hâkimle görülmemesinin nedeni, ağır ceza yargılaması sonucunda hükmedilecek olan cezaların ciddi cezalar olmasıdır. Dolayısıyla tarafların mağduriyetine neden olunmaması ve yaptırımın ciddiyeti nedeniyle tek hâkim değil üç hâkim söz konusudur.  

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Hazırlayan: Avukat Selçuk Akkaş  

Resmi şekilde yapılmayan gayrimenkul satışları geçersizdir. TMK. Mad. 706, BK. Mad. 213, Tapu Kanunu Mad. 26, Noterlik K. 60 ıncı mad. göre tapulu taşınmazların harici satışları geçersiz olup, herkes aldığını iade eder. Bu durumda alıcı verdiğini güncelleştirilmiş şekliyle geri isteyebilir. Ayrıca resmi olmayan şekilde yapılan sözleşmelerde yer alan ceza-i şartlara ilişkin hükümler de geçerli değildir. 

İstanbul'da Dernek Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Hazırlayan: Avukat Ahmet Baştürk  

Dernekler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda; Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını şeklinde tanımlanır. 

İstanbul'da Vakıf Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Hazırlayan: Avukat Ahmet Baştürk  

Vakıflar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olarak tanımlanır. Vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.