• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

MİRAS AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu miras avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras avukatı ekibimiz miras hukuku ve miras davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz Avukatı müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Doğru avukat seçmek biraz uğraştırıcı olmakla birlikte çok da zor değildir. Buradan herkese tavsiyemiz miras davalarını emanet edecekleri avukatı seçmeden önce avukatla yüz yüze toplantılar yaparak sorunlarını net bir şekilde açıklamaları ve açıcı sorular sormaları, avukatın bu sorulara tereddütsüz ve net şekilde cevap verip veremediğine dikkat etmeleri, ve özellikle “ona bi bakmak lazım”, “o konudaki Yargıtay kararlarını bi incelemek lazım” gibi cevaplar alıyorlarsa doğru avukatla muhatap olmadıklarını anlamalarıdır. Miras hukukunda gerçekten uzman olan avukat, uyuşmazlık konusu olay kendisine bir kez iyi şekilde aktarıldıktan sonra hukuki yol haritasını birkaç dakika içerisinde çizer, çizebilir ve çizmelidir.

Vasiyetname İptali Davası

Miras hukuku; bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Yasal mirasçılık ve iradi mirasçılık olmak üzere 2 türlü mirasçılık vardır. Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin miras hukuku kuralları ile kaderi belirlenen mal varlığına tereke denir. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara “miras hakkı” denir. Miras bırakan, ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin akıbeti düzenlenen kişidir. “Vefat eden, müteveffa, muris, ölen” terimleri de aynı anlamdadır. Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denir.

Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 1. Veraset ilamı alınması
 2. Vasiyetname düzenlenmesi
 3. Vasiyetnamenin iptali
 4. Tenkis davası açılması
 5. Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 6. Mirasçılık belgesinin iptali davası
 7. Mirasın reddi davası açılması
 8. Muris muvazaası davaları açılması
 9. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Miras Avukatımızdan;

istanbul miras avukatı

"Yasal miras paylaşımı miras bırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakan şahsın mal varlığı saklı paylara riayet etmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılır. Ancak ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemeyen bir kişinin mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre farklı şekilde paylaştırılacaktır."

"Mirasbırakanın vasiyetname bırakmaması halinde mirasçılar için miras paylaşımı eşin hayatta olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ancak bunun da öncesinde mirasbırakanın ölüme bağlı sözleşme akdedip akdetmediği araştırılır. Eğer ortada atanmış bir mirasçı yok ise miras paylaşımına geçilebilir. Burada sağ kalan eş ile alt soy birlikte mirasçılar ise mirasın dörtte birini sağ kalan eş kalan payı ise alt soy yanı çocuk ve torunlar aralarında eşit olarak paylaşırlar."

Miras Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve miras avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız