• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

SÖZLEŞME HUKUKU AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu sözleşme hukuku avukatı kadrosu ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

İstanbul sözleşme hukuku avukatı ekibimiz sözleşme hukuku açısından niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda çok deneyimlidir. Avukatımız müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmekte ve müvekkillerimin tarafı olduğu sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenlebilmekte ve değişiklik önerileri getirebilmektedirler.

Avukatlarımız ticari avukat nitelikleriyle şirketler hukuku avukatı işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.

Sözleşme Nedir, Nasıl Yapılır?

Sözleşme, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve karşılıklı, birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan anlaşmadır. Sözleşmeler sözlü şekilde yapılan sözleşme, adi şekilde yazılı sözleşme ve resmi şekilde yazılı sözleşmeler olmak üzere üç şekilde yapılır. Sözlü yapılan sözleşmeler uygulamada çok az görülen sözleşme türleridir. Çünkü ispatı zordur ve taraflar herhangi bir uyuşmazlık durumunda sıkıntıya düşmemek için genel olarak sözlü sözleşme şekline başvurmazlar.

Tarafların birbirine uygun istem izahlarıyla yapılan bir adli işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması mecburi değildir. Fakat kanunlarda bir takım tür sözleşmelerin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Hatta bazı sözleşmelerde kanun koyucu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasından öte, yetkili makam huzurunda yani tapu veya noterde, resmi yazılı şekilde yapılmasını geçerlilik şartı olarak düzenlemiştir. Eğer kanunda bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için makam önünde yapılması zorunluluğu yoksa sözleşmenin varlığını ispat açısından sözleşmenin yazılı olarak yapılması yeterlidir. Örnek olarak; kira sözleşmesinin sözlü yapılması dahi mümkün iken, gayrimenkul satışı sözleşmeleri sadece tapu memuru huzurunda yapılmalıdır. Her ne kadar bazı sözleşmeler için yazılılık şartı aranmayıp, kira sözleşmesinde olduğu gibi sözlü yapılması sözleşmenin geçerliliği açısından yeterli olsa da, önerilen sözleşmelerin yazılı yapılmasıdır. Sözleşmeyi şartlar ve ödevleri belirterek yazılı şekilde yapmak, ileride çıkacak ihtilaflarda ve özellikle ispat hususunda büyük önem taşır. Yetkili makam huzurunda yapılan sözleşmeler, ispat şartından öte sahtecilik şüphesine karşı güvence sağlar.

Sözleşme Düzenlenirken Şekil Şartına Uyulmamasının Sonucu Nedir?

Kanunda yazılı veya resmi yazılı şekil şartına tabi tutulan sözleşmelerin mutlaka bu aranan şekle uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir. Aksi halde, bu hukuki işlem hiçbir hüküm doğurmaz, batıl yani geçersizdir. Kökleri Roma Hukukuna değin uzanan sözleşme hukuku ülkemizde Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenir.

Sözleşme Hukuku günümüz dünyasında önemi gittikçe artan ve günlük hayatta daha sık karşılaştığımız hukuki bir ilişki türüdür. Ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir parçası haline gelmiş olan sözleşmeler doğru yorumlanmadığında veya hazırlanmadığında hukuksal sıkıntılar baş gösterir ve tarafların aleyhine etkilerde bulunur. Bu sebeple sözleşmeler hukuku konusunda uzman olan bir avukat ile çalışmak sizin için sözleşmelerden kaynaklanan pürüzlerle karşılaşmamanız demek olacaktır. Ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan sözleşme türleri aşağıdadır.

AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Kökleri Roma Hukukuna değin uzanan sözleşme kavramı günümüz dünyasında önemi gittikçe artan ve günlük hayatta daha sık karşılaştığımız hukuki bir ilişki türüdür. Ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir parçası haline gelmiş olan sözleşmeler doğru yorumlanmadığında veya hazırlanmadığında hukuksal sıkıntılar baş gösterir ve tarafların aleyhine etkilerde bulunur. Bu sebeple sözleşmeler hukuku konusunda uzman olan bir avukat ile çalışmak sizin için sözleşmelerden kaynaklanan pürüzlerle karşılaşmamanız demek olacaktır.

Türkiye’de Sözleşme Hukuku

istanbul avukatı, avukatları

Sözleşme, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve karşılıklı, birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan anlaşmadır. Sözleşmeler sözlü şekilde yapılan sözleşme, adi şekilde yazılı sözleşme ve resmi şekilde yazılı sözleşmeler olmak üzere üç şekilde yapılır. Sözlü yapılan sözleşmeler uygulamada çok az görülen sözleşme türleridir. Çünkü ispatı zordur ve taraflar herhangi bir uyuşmazlık durumunda sıkıntıya düşmemek için genel olarak sözlü sözleşme şekline başvurmazlar.

Satış Sözleşmesi

Günlük hayatta en çok kullanılan sözleşmelerden birisi olan satış sözleşmesi basit tabirle; satıcının mülkiyetinde bulundurduğu veya kendi ürettiği bir malı satması ve alıcının da bu malı satın alması konusunu düzenleyen sözleşme türüdür. Tanımdan da anlaşıldığı üzere satış sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Yani satıcının, satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretme borcu söz konusuyken; satış bedelini talep etme açısından alacaklıdır. Aynı şekilde alıcının, satış parasını satıcıya ödeme borcu bulunurken; malın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep etmek bakımından alacaklı konumdadır. Son dönemlerde gelişen ticari faaliyetler sonucu, satış sözleşmeleri de bu ticaret hayatının ihtiyaçlarına paralel olarak şekillenmeye başlamıştır. Dolayısıyla ticari satış sözleşmeleri ile tüketici sözleşmesi niteliğindeki satış sözleşmelerinin toplumdaki yeri yadsınamaz hale gelmiştir.

Franchising

Franchise verenin sözleşme bedeli karşısında, Franchise alan bağımsız işletmeciye; belirli süre, koşul ve sınırlar içerisinde markasını, işletme adını, ticari teknik bilgi, beceri ve sistemini kullanım için paylaştığı sürekli ve uzun vadeli bir ticari ilişki türüdür. Ülkemizde çoğunlukla fast-food şirketleri, benzin istasyonları gibi firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Franchise sözleşmesinin temelini oluşturan esaslı unsurların varlığı, sözleşmenin hukuka uygunluğunun sağlanması için önem arz eder. Tarafların yükümlülük ve haklarını bilmesi ve bu doğrultuda davranmaları ve ayrıca taraflar arasında yaşanması muhtemel ihtilaflarda ve hak kaybının olmaması adına sözleşmenin uzman avukatlar tarafından hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Joint Venture

Hukuken ve iktisadi olarak birbirinden bağımsız tüzel veya gerçek kişilerin, müşterek bir amaç altında bir ticaret ortaklığı kurarak ya da kurmaksızın kar elde etme amacıyla bir sözleşme altında bir araya gelmeleridir. Bu sözleşme çerçevesinde bir araya gelen kişiler, sözleşmenin kapsadığı o faaliyetin rizikolarını müteselsilen üstlenir ve sorumluluk altına girerler. Şirketlerin yeni pazarlara girme, rekabet üstünlüğü sağlama gibi istekleri sonucu bu tip sözleşmeler son dönemde sık kullanılır hale gelmiştir. Hukuk büromuz, bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren, değişik ülkelerden yabancı şirketler ile Türkiye'deki ortakları arasında birçok Joint Venture sözleşmeleri hazırlamıştır ve bu konuda uzman kadrosuyla birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Sözleşme Hukuku Avukatımızdan;

istanbul sözleşme hukuku avukatı

"En iyi sözleşme avukatları, sözleşmeler hukuku konusunda uzmanlaşmış, bu konuda deneyim ve birikim sahibi olan kişilerdir. Sözleşme hazırlamak, düzeltmek veya sözleşme müzakereleri yürütmek tecrübe ve iyi bir ikna kabiliyeti isteyen bir iştir. Eğer karşı tarafı kendi görüşünüze ikna edemezseniz veya iletişim konusunda yeterli donanımda değilseniz tek başına deneyiminiz ve çabanız bir işe yaramayacaktır; dolayısıyla ne istediğini bilmek, pazarlık yürütecek bir ağırlığa sahip olmak her avukatta bulunabilecek özelliklerden değildir."

"Sözleşme hazırlama aşaması adeta bir satranç tahtası gibidir. Stratejik davranmak, hamleleri doğru seçmek, karşı tarafın hamlelerine uygun cevapları verebilmek kesinlikle bir uzman işidir. Sözleşmeler sizin hukuki teminatınızdır, sigorta görevi görmektedir ve sözleşmenin karşı tarafıyla olan ilişkinizin sınırlarını çizmektedir. Dolayısıyla yabana atılmayacak bir öneme sahiptir."

Ticari Sözleşmeler

Joint-venture (Ortak Girişim) sözleşmeleri, uluslararası müvekkilleri olan Akkaş Hukuk Bürosu'nun etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bunun dışında büromuzun; hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda son derece özenli çalışmaları mevcuttur.

Sözleşme Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 1. Ortaklık Sözleşmeleri
 2. Mal Alımı Sözleşmeleri
 3. Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 4. Joint Ventures
 5. Franchise Sözleşmeleri
 6. Acenta Sözleşmeleri
 7. İnşaat Sözleşmeleri
 8. Kredi Sözleşmeleri
 9. Lisans Sözleşmeleri
 10. İş Sözleşmeleri
 11. Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Sözleşme Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve sözleşme hukuku avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız